Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Sydinvest

06-10-2014

Indledning

Finanstilsynet var i maj 2014 på inspektion i Investeringsforeningen Sydinvest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor der især var fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

Sammenfatning

Investeringsforeningen driver virksomhed som sådan i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen administreres af Sydinvest Administration A/S.

Foreningen har valgt Sydbank A/S som depotselskab.

Inspektionen gav anledning til at give foreningen påbud om, at samtlige investeringsgrænser skal fremgå af foreningens fondsinstrukser, hvilket skal være med til at sikre, at der ikke sker en overskridelse af grænserne. Endvidere gav inspektionen anledning til at give foreningen påbud om, at foreningens prospekt skal indeholde oplysninger om de markeder foreningen investerer på.

Finanstilsynet havde indkaldt til inspektionen før offentliggørelsen af tilsynets Omkostningsundersøgelse 2013. Derfor har omkostningsundersøgelsens konklusioner i forhold til Investeringsforeningen Sydinvest ikke været omfattet af inspektionen, men vil blive taget op senere.

Senest opdateret 06-10-2014