Redegørelse om inspektion i Sønderjysk Forsikring G/S

15-05-2014

 

Finanstilsynet var i efteråret 2013 på inspektion i Sønderjysk Forsikring G/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet, IT og kapitalforhold.

Sammenfatning og risikovurdering

Sønderjysk Forsikring udbyder primært forsikringer til privat- og erhvervskunder i det syd- og sønderjyske område. Efter en strategisk ændring i 2012 er selskabets landbrugsportefølje under afvikling.

Finanstilsynet har gennemgået bestyrelsesprotokol, politikker og retningslinjer, herunder særligt risikopolitikken på forsikrings- og investeringsområdet. Det er Finanstilsynets vurdering, at politikker og retningslinjer på alle væsentlige områder bliver fulgt.

Finanstilsynet gennemgik hensættelserne på de enkelte brancher, herunder også brancher i afløb. Det er Finanstilsynets vurdering, at de samlede forsikringsmæssige hensættelser er tilstrækkelige.
 
Finanstilsynet vurderede i forbindelse med gennemgangen af selskabets investeringsvirksomhed, at varigheden på investeringerne modsvarer varigheden for forsikringsforpligtelserne.

Sønderjysk Forsikrings kapitalkrav var ved udgangen af 1. halvår 2013 på 51,0 mio. kr. mens selskabet opgjorde sit individuelle solvensbehov til 77,1 mio. kr. Det skal sammenholdes med en basiskapital på 314,0 mio. kr.  Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 407 pct.. Selskabets kapital vurderes således at være tilstrækkelig

 

Senest opdateret 15-05-2014