Lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 2, 3. pkt. – Bødeforelæg vedtaget – Esbjerg fB Elite A/S

08-05-2014

Vedtaget bødeforelæg til Finanstilsynets beslutning af den 19. februar 2014

Finanstilsynet politianmeldte Esbjerg fB Elite A/S for overtrædelse af pligten til rettidigt at offentligøre intern viden, der ikke længere var holdt fortroligt, jf. § 27, stk. 2, 3. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.

Esbjerg fB Elite A/S vedtog den 8. maj 2014 et bødeforelæg på DKK 50.000 for ikke rettidigt at have offentliggjort intern viden om, at selskabet den 13. august 2013 havde indgået en transferaftale om salg af fodboldspilleren; Martin Braithwaite, jf. § 27, stk. 2, 3. pkt., jf. § 93, stk. 6, jf. stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.

Det skal bemærkes, at ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til lov om værdipapirhandel m.v. § 84 c, stk. 2.

Senest opdateret 08-05-2014