Lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 2, 3. pkt. Politianmeldelse – Esbjerg fB Elite A/S

20-02-2014

Finanstilsynets beslutning af 19. februar 2014. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Finanstilsynet har politianmeldt Esbjerg fB Elite A/S for overtrædelse af pligten til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, som ikke længere var holdt fortroligt, jf. § 27, stk. 2, 3. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v.
 
Den 14. august 2013 kl. 14:18 fremgik det på DR Sportens hjemmeside, at Esbjerg fB Elite A/S havde solgt Martin Braithwaite til den franske fodboldklub Toulouse. Af artiklen fremgik det, at prisen angiveligt lå i omegnen af 15 millioner danske kroner. Endvidere fremgik det, at Esbjerg fB Elite A/S’ administrerende direktør hverken ville be- eller afkræfte historien. Esbjerg fB Elite A/S offentliggjorde først den interne viden den 15. august 2013 kl. 10:00 i medfør af selskabsmeddelelse nr. 28/2013.

En udsteder er efter lov om værdipapirhandel m.v. § 27, stk. 2, 3. pkt., forpligtet til hurtigst muligt at offentliggøre intern viden, såfremt udstederen får viden om eller må anses at have fået viden om, at den interne viden ikke længere er holdt fortrolig. Med begrebet hurtigst muligt skal der ifølge lovbemærkningerne forstås, at der ikke må gå et længere tidsrum end hvad der er nødvendigt for, at udstederen kan udarbejde en selskabsmeddelelse. I dette tidsrum skal udstederen foretage en vurdering af, om det konkrete forhold udløser en oplysningspligt, og hvilket indhold selskabsmeddelelsen skal have. Videre fremgår det, at hurtigst muligt i visse situationer kan være et par timer.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Esbjerg fB Elite A/S må anses at have fået viden om, at den interne viden ikke længere var holdt fortrolig umiddelbart inden DR Sportens offentliggørelse af artiklen den 14. august 2013 kl. 14:18, idet DR Sporten kort forinden kontaktede Esbjerg fB Elite A/S’ administrerende direktør Søren Poulsen for at få bekræftet oplysningerne.

På baggrund heraf, er det Finanstilsynets vurdering, at Esbjerg fB Elite A/S’ offentliggørelsesforpligtelse i henhold til § 27, stk. 2, 3. pkt. i lov om værdipapirhandel m.v., indtrådte så snart selskabet havde viden om, at den interne viden ikke længere var holdt fortrolig.

Senest opdateret 20-02-2014