Lov om værdipapirhandel m.v. § 33b, stk. 1 – Administrativt bødeforelæg – Nordea Bank Danmark A/S

14-05-2014

Nordea Bank Danmark A/S har den 8. maj 2014 vedtaget et administrativt bødeforelæg på kr. 20.000 tildelt af Finanstilsynet for at have overtrådt pligten til at offentliggøre oplysninger om handler med aktier jf. § 33b, stk. 1, i lov nr. 982 af 6. august 2013 om værdipapirhandel m.v., ved i perioden 26. februar 2013 til 10. december 2013 ikke at have offentliggjort sammenlagt 383 handler i to værdipapirer.

Senest opdateret 19-05-2014