Påbud om lovliggørelse af virksomhed i Danmark - TrustBuddy AB - Lov om finansiel virksomhed § 7, stk. 1, 3 og 4 -

26-06-2014

Finanstilsynets afgørelse af 23. juni 2014. Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Afgørelse

Finanstilsynet finder, at TrustBuddy AB (herefter ”TrustBuddy”) i Danmark udøver virksomhed, som består i fra offentligheden at modtage indlån, der skal tilbagebetales samt i at yde lån for egen regning. I henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed kræver udøvelsen af sådan virksomhed tilladelse som pengeinstitut, og i medfør at § 7, stk. 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed har pengeinstitutter m.fl. eneret til at modtage indlån og eneret til ved henvendelse til offentligheden at tilbyde sig som modtagere af indlån.

Finanstilsynet vurderer dermed, at TrustBuddy overtræder § 7, stk. 1, 3 og 4, i lov om finansiel virksomhed. Finanstilsynet påbyder derfor TrustBuddy snarest muligt og senest inden den 23. august 2014 at bringe TrustBuddys virksomhed i overensstemmelse med reglerne.

Afgørelsen har været forelagt Det Finansielle Råd.

Læs den fulde afgørelse her

Senest opdateret 23-01-2015