Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit koncernen (it-området)

16-07-2014

 

Indledning

Finanstilsynet var i marts 2014 på funktionsundersøgelse på it-området hos Nykredit Realkredit koncernen omfattende Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik udvalgte dele af it-området, herunder it-strategi og sikkerhedspolitik, organisation, retningslinjer, adgang til systemer og data, it-beredskab samt koncernens styring af outsourcede it-funktioner samt kontroller og rapportering vedrørende it-sikkerhed.

Finanstilsynet vurderer på baggrund heraf, at koncernens it-sikkerhedsstyring, organisation og samlede risikohåndtering på ovenstående områder er tilrettelagt på et tilfredsstillende niveau og i al væsentlighed lever op til kravene til it-sikkerhed i Finanstilsynets bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter samt gældende krav i Finanstilsynets bekendtgørelse om outsourcing. Finanstilsynet har dog påbudt Nykredit at styrke kontrol og opfølgning på et enkelt område vedrørende adgang til systemer og data.

 

Senest opdateret 16-07-2014