Shortsellingforordningens artikel 9 – Påtale for ikke at oplyse om en kort position rettidigt til Finanstilsynet – Pictet Asset Management Ltd.

13-01-2014

Finanstilsynets afgørelse af 20. december 2013

Finanstilsynet har den 20. december 2013 givet Pictet Asset Management Ltd. en påtale for overtrædelse af artikel 9 i Europa-Parlamentets of Rådets forordning (EU) Nr. 236/2012 om short selling og visse typer af credit default swaps (short selling-forordningen), ved ikke at oplyse om en netto kort position rettidigt til Finanstilsynet. Meddelelsen om positionen blev givet mere end tre måneder for sent.

Baggrund

I henhold til short selling-forordningens artikel 9, skal en fysisk eller juridisk person, som har en netto kort position, opgøre sin position ved midnat på den handelsdag, hvor positionen er opnået.

Hvis den netto korte position er over 0,2 % af det noterede selskabs aktiekapital, skal den fysiske eller juridiske person indberette oplysninger om positionen til den relevante kompetente myndighed senest på den efterfølgende handelsdag kl. 15.30. For aktier optaget til handel på danske handelspladser, er Finanstilsynet den relevante kompetente myndighed.

Den 21. november 2013 meddelte Pictet Asset Management Ltd. Finanstilsynet om en position i et selskab optaget til handel på et reguleret marked i Danmark. Af meddelelsen fremgik det, at datoen hvor den korte position var indgået var mandag den 15. juli 2013. Fristen for indberetning af den korte nettoposition indgået af Pictet Asset Management Ltd. var således tirsdag den 16. juli 2013 kl. 15.30.

Pictet Asset Management Ltd. har oplyst at årsagen til den sene indberetning var en IT-relateret sy-stemfejl.
 
For yderligere information om short selling-forordningen henviser Finanstilsynet til vores temaside

Senest opdateret 13-01-2014