Redegørelse for regnskabskontrol 2013

26-02-2014

 

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen har i 2013 fortsat sit arbejde med regnskabskontrollen af de børsnoterede års-/delårsrapporter. I denne redegørelse fremgår resultatet af Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens regnskabskontrol for 2013, herunder resultatet af regnskabskontrollen af årsrapporterne for 2012, delårsrapporterne for 2013 og de sager fra tidligere år, der er afsluttet i året. I redegørelsen er endvidere vist den samlede status for regnskabskontrollen over en årrække. Sidst i redegørelsen er der redegjort for de fejl og overtrædelser, der er konstateret i forbindelse med regnskabskontrollen i 2013. 

Det er Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen, der træffer afgørelse, dog vil afgørelser, der er af væsentlig og/eller principiel betydning, blive forelagt Det Finansielle Råd.

 

 

Senest opdateret 26-02-2014