Bekendtgørelse om placering af pensionsmidler i certifikater (pulje-pensionsbekendtgørelse § 12,stk 1, nr 11)

07-02-2014

Finanstilsynets afgørelse af 7. februar 2014.

Finanstilsynets afgørelse

Pensionsmidler kan placeres i de nedenstående certifikater jf. § 12, stk. 1, nr. 11 jf. stk. 1, nr 5 i bekendtgørelse nr. 1359 af 22. december 2011 om puljepension og andre skattebegundstigende opsparingsformer m.v.

Baggrund

Finanstilsynet modtog d. 12. februar 1013 en ansøgning om, hvorvidt pensionsmidler kan placeres i
Bull- og Bear-certifikater med aktieindeks som underliggende aktiv og/eller Bull- og Bear-certifikater med børsnoterede aktier eller råvarer so underliggende aktiv,  jf. reglerne i puljepensionsbekendtgørelsens § 12.

Finanstilsynet havde tidligere generelt tilkendegivet, at certifikater ikke kan sidestilles med erhvervsobligationer, men i henvendelsen blev det gjort gældende at de typer certifikater, som henvendelsen vedrørte, riskomæssigt kunne sidestilles med en UCITS, hvorfor man bad Finanstilsynet tage stilling hertil.

Henvendelsen vedrører certifikater med fondskoderne:
DK0060213528, DK0060213874, DK0060213957, DK0060214096, DK0060214179, DK0060214252, DK0060214336, DK0060214419, DK0060214682, DK0060214765, DK0060214849, DK0060214922, DK0060215069, DK0060215143, DK0060215226, DK0060215309, DK0060215499, DK0060215572, DK0060215655, DK0060215739, DK0060215812, DK0060216034, DK0060216117, DK0060216380, DK0060216463, DK0060216547, DK0060216620, DK0060216703, DK0060216893, DK0060216976, DK0060217008, DK0060217198, DK0060217271, DK0060217354, DK0060217438, DK0060217511, DK0060217784, DK0060217867, DK0060217941, DK0060218089, DK0060218162, DK0060218246, DK0060218329, DK0060218402, DK0060218592, DK0060218675, DK0060295905, DK0060296044, DK0060296127, DK0060313823, DK0060314128, DK0060314201, DK0060314557, DK0060315521, DK0060315018, DK0060313666, DK0060313740, DK0060314045, DK0060314474, DK0060314987, DK0060315448, DK0060313906, DK0060314391, DK0060314631, DK0060315281, DK0060315364, DK0060345866, DK0060442044, DK0060442127, DK0060442200, DK0060442473, DK0060444339, DK0060444412, DK0060444685, DK0060444768, DK0060444842, DK0060444925, DK0060445062, DK0060445146, DK0060445229, DK0060445302, DK0060445492, DK0060445575, DK0060457661, DK0060458552, DK0060458636

Retligt grundlag

Ifølge puljepensionsbekendtgørelsens § 12, stk. 1, kan pensionsmidler investeres i de typer finansielle instrumenter, der er opregnet i nr. 1- 10. Desuden kan midler placeres i værdipapirer, der efter Finanstilsynets afgørelse kan sidestilles med de under nr. 1-9 nævnte aktiver.

Vurdering

Finanstilsynet har foretaget en gennemgang af prospekterne for de pågældende certifikater og finder efter en konkret vurdering, at de nævnte certifikater kan sidestilles med en UCITS jf. § 12, stk. 1, nr. 5 i puljepensionsbekendtgørelsen og dermed, at pensionsopsparing kan placeres i disse papirer, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 11. Finanstilsynet har ved vurderingen lagt vægt på, at certifikaterne jf. prospekter holder sig  indenfor de samme investeringsmæssige rammer, som en UCITS, og at de risikomæssigt ikke adskiller sig herfra. Hertil kommer, at de handles på et reguleret marked.

Senest opdateret 07-02-2014