Redegørelse om inspektion i Nykredit Portefølje Administration A/S

11-12-2014

Indledning

Finanstilsynet var i juni 2014 på inspektion i investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S.

Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor investeringsforvaltningsselskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. På inspektionen havde Finanstilsynet især fokus på selskabets forretningsmodel, bestyrelsens og direktionens arbejde, administrationen af foreningerne samt opgørelse af solvensbehov. 

Sammenfatning

Nykredit Portefølje Administrations forretningsmodel baserer sig på at tilbyde administration af investeringsforeninger, kapitalforeninger og alternative investeringsfonde.
Selskabet indgår i Nykredit-koncernen som et 100 pct. ejet datterselskab af Nykredit Bank A/S. Nogle af de administrerede investeringsforeninger og kapitalforeninger benytter Nykredits navn, mens andre ikke har anden tilknytning til Nykredit-koncernen. Nogle af de administrerede foreninger benytter Nykredit Bank A/S som depotselskab, og nogle benytter andre depotselskaber.
Finanstilsynet fandt ikke på undersøgelsen væsentlige risici i selskabet.

Finanstilsynet konstaterede imidlertid, at bestyrelsens forhandlingsprotokol ikke fuldt ud afspejler alle de på møderne førte drøftelser, herunder risikovurderinger og trufne beslutninger. Bestyrelsen fik derfor påbud om at sørge for, at dette sker for fremtiden.

Senest opdateret 11-12-2014