Notat vedrørende bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

17-12-2014

I § 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse fondsmæglerselskaber om at opfylde et kombineret kapitalbufferkrav med angivelse af konsekvenser for virksomhederne i form af restriktioner på udlodning og krav om udarbejdelse af en kapitalbevaringsplan, hvis de ikke opfylder det kombinerede kapitalbufferkrav.

Dette notat beskriver indholdet i § 125 i lov om finansiel virksomhed og de uddybende bestemmelser i bekendtgørelse om opgørelse af det kombinerede kapitalbufferkrav, det maksimale udlodningsbeløb og indholdet af en kapitalbevaringsplan for visse finansielle virksomheder, som vedrører krav til virksomhedernes kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb.

  • Læs hele notatet her
  • Senest opdateret 24-09-2015