Manglende opfyldelse af kravet til sammensætning af kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg ultimo marts 2014

08-08-2014

 

Afgørelse

Finanstilsynet skal påtale, at Vorbasse-Hejnsvig Sparekasse ultimo marts 2014 ikke opfyldte det af sparekassen opgjorte solvensbehovstillæg (søjle II tillæg) jf. lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 2 med egentlig kernekapital, som påkrævet i henhold til lov om finansiel virksomhed § 124, stk. 3 og den udstedte vejledning om krav til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Endvidere har Finanstilsynet vurderet, at der er tale om en påtale, der er af betydning for sparekassens kunder, indskydere og øvrige kreditorer, hvorfor sparekassen skal offentliggøre påtalen i henhold til bekendtgørelse nr. 449 af 5. maj 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. § 2, stk. 2.

Læs hele afgørelsen her

 

Senest opdateret 08-08-2014