Lov om værdipapirhandel m.v. § 21, stk. 2 – Bødeforelæg vedtaget – GXG Markets A/S

22-08-2014

Bødeforelæg vedtaget, Finanstilsynets beslutning af 30. april 2014.

Finanstilsynet politianmeldte GXG Markets A/S for overtrædelse af pligten til at sikre sig, at der ved optagelse af DKTI A/S til handel på GXG Official List, forelå et godkendt og offentliggjort prospekt, jf. § 21, stk. 2 i lov om værdipapirhandel m.v.

GXG Markets A/S har den 23. juli 2014 vedtaget et bødeforelæg på 50.000 kr. fra Satsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Det skal bemærkes, at ovenstående resumé er offentliggjort i henhold til § 84 c, stk. 3 i lov om værdipapirhandel m.v.

Se Finanstilsynets beslutning af den 30. april 2014 her

Senest opdateret 22-08-2014