Redegørelse for inspektion i Spar Nord Bank A/S (depotselskab for Investeringsforeningen Independent Invest)

03-04-2014

Indledning

Finanstilsynet var i november 2013 på inspektion i Spar Nord Bank A/S. Inspektionen drejede sig om bankens varetagelse af opgaven som depotselskab for Investeringsforeningen Independent Invest, der administreres af Tiedemann Independent A/S.

En investeringsforening skal opbevare sine midler hos et depotselskab, så investeringsforeningens ledelse ikke selvstændigt kan råde over midlerne.

Denne redegørelse offentliggøres efter reglerne i bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Konklusion

Det indsendte materiale og det, der blev gennemgået på inspektionen, gav ikke anledning til bemærkninger til Spar Nord Bank A/S’ varetagelse af opgaven som depotselskab for foreningen.

Senest opdateret 03-04-2014