Redegørelse om påtale til Østjydsk Bank for manglende udpegning af væsentlige risikotagere

01-10-2013

 

Indledning

På baggrund af Østjydsk Banks indberetning om aflønning for regnskabsåret 2011 har Finanstilsynet bedt Banken redegøre for, hvorfor bestyrelsen ikke har udpeget nogle væsentlige risikotagere udover direktionen og bestyrelsen. Anmodningen om redegørelsen er sket som led i Finanstilsynets løbende tilsyn med overholdelse af aflønningsregler.

Sammenfatning og risikovurdering

Bestyrelsen i en finansiel virksomhed skal udpege de medarbejdere, som må anses for at have en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil, de såkaldte væsentlige risikotagere. Virksomheden skal hvert år indberette det samlede beløb vedrørende aflønning optjent i regnskabsåret fordelt på bestyrelsen, direktionen og de udpegede væsentlige risikotagere.

Banken har i sin redegørelse oplyst, at den efter Finanstilsynets henvendelse har foretaget en revurdering af, hvilke medarbejdere, der må anses for at være væsentlige risikotagere. Revurderingen har medført, at Bankens bestyrelse har udpeget yderligere 4 medarbejdere som væsentlige risikotagere.

Det er Finanstilsynets vurdering, at Banken skulle have udpeget disse 4 medarbejdere som væsentlige risikotagere allerede da reglerne trådte i kraft den 1. januar 2011.

Finanstilsynet har derfor givet Banken en påtale for ikke at have udpeget alle væsentlige risikotagere i perioden fra den 1. januar 2011 og frem til den 24. februar 2013.

 

Senest opdateret 01-10-2013