Redegørelse om inspektion i Fanø Sparekasse

08-10-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i august 2013 på inspektion i Fanø Sparekasse. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor alle sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel er traditionel med ind- og udlån til private og mindre erhvervsdrivende på Fanø, Esbjerg og til kunder, der har relation til Fanø.

Finanstilsynet gennemgik på inspektionen sparekassens 33 største engagementer, svarende til ca. 44 pct. af den samlede udlånsmasse. Desuden gennemgik Finanstilsynet alle engagementer med direktion og bestyrelse.

Sparekassen vurderede, at der var objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) på 11 ud af de 33 største udlån, hvilket Finanstilsynet var enig i. Finanstilsynet har påbudt sparekassen at foretage yderligere nedskrivninger på 1,3 mio. kr. fordelt på to engagementer, da sparekassen havde overvurderet kundernes betalingsevne fra deres virksomheder.
 
Sparekassen fik enkelte påbud på ledelsesområdet, herunder at referaterne fra bestyrelsesmøderne skal være mere omfattende og afspejle dialogen i bestyrelsen.

Sparekassen fik endvidere et påbud om, at kreditpolitikken skal indeholde stillingtagen til, hvilken maksimal eksponering sparekassen kan have udenfor nærområdet.

Sparekassen havde ultimo juni 2013 indberettet et individuelt solvensbehov på 14 pct., mens den faktiske solvens var opgjort til 25,1 pct. Finanstilsynet har i forbindelse med undersøgelsen vurderet solvensbehovet og har ingen bemærkninger til det opgjorte solvensbehov. 

 

Senest opdateret 08-10-2013