Redegørelse om påbud til Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn om nedskrivninger og forhøjelse af solvensbehov

21-03-2013

 

Indledning

Finanstilsynet har som led i den løbende overvågning af Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn foretaget en gennemgang af 9 af sparekassens 10 største engagementer, heraf 8 inden for landbrug.

Sammenfatning

Finanstilsynet har gennemgået ca. 2/3 af sparekassens samlede landbrugsudlån, hvilket svarer til ca. 14 pct. af sparekassens samlede udlån og garantier

Det er Finanstilsynets vurdering, at sparekassen som hovedregel foretager en korrekt identifikation af objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) i engagementerne, men at den samtidig er for optimistisk i værdiansættelsen af landbrugsaktiverne.

Som resultat af gennemgangen påbød Finanstilsynet sparekassen at foretage ny- og mernedskrivninger for samlet 11,8 mio. kr. samt at øge solvensbehovet med mindst 16,1 mio. kr.

Beregnet på basis af sparekassens indberettede faktiske solvens ultimo september 2012 på 14,5 pct. bevirker det forøgede nedskrivningsbehov et fald i den faktiske solvens med ca. 0,8 procentpoint til 13,7 pct. medens den øgede solvensreservation medfører, at solvensbehovet stiger minimum 1,5 procentpoint til 10,3 pct. 8+ modellen giver et mersolvensbehov på 23,8 mio. kr., svarende til ca. 2 procentpoint. Solvensbehovet vil således være 10,8 pct. efter 8+ modellen.

 

Senest opdateret 21-03-2013