Redegørelse for Fondsrådets regnskabskontrol 2012

07-03-2013

 

Fondsrådet har i 2012 fortsat sit arbejde med regnskabskontrollen af de børsnoterede års-/delårsrapporter. I denne redegørelse fremgår resultatet af Fondsrådets regnskabskontrol for 2012, herunder resultatet af regnskabskontrollen af årsrapporterne for 2011, delårsrapporterne for 2012 og de sager fra tidligere år, der er afsluttet i året. I redegørelsen er endvidere vist den samlede status for regnskabskontrollen over en årrække. Sidst i redegørelsen er der redegjort for de fejl og overtrædelser, der er konstateret i forbindelse med regnskabskontrollen i 2012.

Fondsrådet og Det Finansielle Virksomhedsråd er pr. 1. januar 2013 sammenlagt og opgaverne vedrørende regnskabskontrollen videreføres i Det Finansielle Råd. Det Finansielle Råd er ikke en selvstændig myndighed, men fungerer som en del af Finanstilsynet. Finanstilsynet overtager således regnskabskontrollen, mens Erhvervsstyrelsen træder i Finanstilsynets sted ved udførelsen af regnskabskontrollen for de ikke-finansielle børsnoterede virksomheder.

Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen vil som følge heraf træffe afgørelser i de sager, der er påbegyndt i 2012, men som ikke er afsluttet pr. 1. januar 2013. Afgørelser, der er af væsentlig og/eller principiel betydning, vil blive forelagt Det Finansielle Råd.

 

Senest opdateret 12-07-2013