Redegørelse om inspektion i Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S

22-05-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i maj 2013 på inspektion i Wealth Management Fondsmæglerselskab A/S.

På inspektionen blev fondsmæglerselskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, og Finanstilsynet havde især fokus på bestyrelsen og direktionens arbejde, kravene til værdipapirhandlere, herunder compliance samt opgørelsen af det individuelle solvensbehov.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Selskabets forretningsmodel baserer sig på at yde skønsmæssig porteføljepleje (kapitalforvaltning) til professionelle investorer samt formuende privat-personer.

Finanstilsynet har ikke fundet væsentlige risici i selskabet. Finanstilsynet har heller ikke på de undersøgte områder konstateret nogen væsentlige overtrædelser af den finansielle lovgivning for fondsmæglerselskaber.

Senest opdateret 22-05-2013