Redegørelse om inspektion i Vestjylland Forsikring gs

24-05-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i april 2013 på ordinær inspektion hos Vestjylland Forsikring gs.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision.

Sammenfatning og vurdering

Vestjylland Forsikring tegner primært forsikringer til private husholdninger indenfor regionen. Salget foregår hovedsaligt gennem selskabets egne assurandører.

For at fastholde det nødvendige kompetenceniveau, involvering i risikostyringen og opgørelsen af kapitalbehovet har selskabets bestyrelse siden 2012 fået 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Finanstilsynet har givet selskabet en risikooplysning om, at bestyrelsen bør følge en kommende implementering af nyt forsikringssystem nøje, da implementering af et nyt forsikringssystem indebærer en forøget operationel risiko. Erfaringsmæssigt kan implementering af et nyt forsikringssystem få negative konsekvenser for et forsikringsselskabs tegning og skadesbehandling over en længere periode. Vestjylland Forsikring gs har dog mulighed for at fortsætte med at benytte det gamle forsikringssystem.

Vestjylland Forsikring gs har pr. 1. kvartal 2013 opgjort det individuelle solvensbehov til 79,5 mio. kr., mens basiskapitalen er opgjort til 259,6 mio. kr. Dette medfører at selskabet har en overdækning på 227 % i forhold til det individuelle solvensbehov.

 

 

Senest opdateret 24-05-2013