Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest (funktionsundersøgelse)

31-05-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet gennemførte i september 2012 en funktionsundersøgelse i Investeringsforeningen Alfred Berg Invest.

Funktionsundersøgelsen havde fokus på foreningens strategi og forretningsmodel. 

2. Sammenfatning

Investeringsforeningen Alfred Berg Invest har igennem flere år haft en faldende formue bortset fra i 2009, hvor ca. 2 milliarder kroner blev tilført foreningens formue fra udenlandske Alfred Berg fonde. 

Finanstilsynet har givet foreningens bestyrelse flere risikooplysninger, hvor den væsentligste var, at bestyrelsen i situationen med den faldende formue skal være særligt opmærksom på at foreningens distributionsnetværk er svagt, og at den er meget afhængig af en enkelt pensionsmægler.

 

 

Senest opdateret 31-05-2013