Redegørelse om risikooplysning til Andelskassen J.A.K. Slagelse - overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for store engagementer

31-05-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet har som led i det løbende tilsyn med Andelskassen J.A.K. Slagelse konstateret, at andelskassen ultimo 2012 overskrider tilsynsdiamantens grænseværdi for store engagementer på 125 pct.

2. Sammenfatning

Summen af Andelskassen J.A.K. Slagelses store engagementer er pr. 31. december 2012 opgjort til 161,2 pct. af basiskapitalen.

Det er Finanstilsynets vurdering, at det høje niveau indebærer en uforholdsmæssig stor risiko for andelskassen, idet det gør andelskassen sårbar overfor udviklingen i relativt få store engagementer.

Andelskassen J.A.K. Slagelse har fået en risikooplysning om overskridelse af tilsynsdiamantens grænseværdi for store engagementer. Andelskassen bør i forlængelse heraf nedbringe sine store engagementer eller øge basiskapitalen.

Finanstilsynet vil følge udviklingen i denne risiko og andelskassen skal således indsende en redegørelse for udviklingen pr. 30. september 2013.

 

 

Senest opdateret 31-05-2013