Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen SmallCap Danmark

27-06-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Investeringsforeningen SmallCap Danmark.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af foreningens compliance- og risikostyringsfunktion.

2. Sammenfatning

Finanstilsynet har givet foreningen påbud om at risikorapportering til bestyrelsen skal indeholde oplysning om, hvorvidt der er overensstemmelse mellem det på rapporteringstidspunktet aktuelle risikoniveau og den for foreningen fastsatte risikoprofil. Det er vigtigt, at bestyrelsen modtager rapportering om det aktuelle risikoniveau, så bestyrelsen kan vurdere om investorernes faktiske risikoeksponering svarer til den som investorerne loves i prospektet.

Finanstilsynet har endvidere givet påbud af ordensmæssig karakter og mindre væsentlige risikooplysninger.


 

 

Senest opdateret 27-06-2013