Afgørelse vedrørende årsrapporten for regnskabsåret 2012 for Sparekassen Hobro

19-06-2013

Finanstilsynets afgørelse af 17. juni 2013. Sagen har været forelagt Det Finansielle Råd.

 

Finanstilsynet har truffet afgørelse vedrørende årsrapporten for 2012 for Sparekassen Hobro og påbudt sparekassen at komme med korrigerende/supplerende information til årsrapporten. Afgørelsen vedrører manglende nedskrivninger på udlån på privatkunder, blandt andet som følge af, at sparekassen i 4. kvartal 2012 ændrede sin procedure for nedskrivninger på udlån til visse kunder, således at individuelle nedskrivningsbehov på 300.000 kr. og derunder ikke længere blev indregnet. Herudover havde sparekassen ikke konstateret objektiv indikation for værdiforringelse på en række udlån.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

 


 

 

Senest opdateret 19-06-2013