Redegørelse om inspektion i Realkredit Danmark A/S (fonds- og fundingområde)

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2012 på inspektion i Realkredit Danmark A/S.

Inspektionen var en funktionsundersøgelse af Realkredit Danmark A/S’ fonds- og fundingområde, hvor Finanstilsynet bl.a. havde fokus på opgørelse og styring af risici, herunder aftaler med Danske Bank A/S om porteføljeforvaltning.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Realkredit Danmark A/S har outsourcet en væsentlig del af aktiviteterne på fonds- og fundingområdet.

Inspektionen vedrørte således et afgrænset område, der i væsentlig grad er reguleret af det såkaldte balanceprincip. Dette princip sætter snævre grænser for, hvilke risici realkreditinstitutter kan påtage sig vedrørende blandt andet renterisiko, valutakursrisiko, optionsrisiko og likviditetsubalancer.

De risici på fonds- og fundingområdet, som blev undersøgt, adskiller sig ikke fra sammenlignelige realkreditinstitutter.

Inspektionen har således ikke givet anledning til væsentlige konklusioner.

Finanstilsynet har heller ikke på det undersøgte område konstateret nogen væsentlige overtrædelser af den finansielle lovgivning for realkreditinstitutter.

 


 

 

Senest opdateret 02-01-2013