Redegørelse om inspektion i Folkesparekassen

11-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Folkesparekassen.

Undersøgelsen var en fuld undersøgelse, hvor alle væsentlige områder i sparekassen blev undersøgt.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassens forretningsmodel består primært i at udøve traditionel pengeinstitutvirksomhed med almindelige indlåns- og udlånsprodukter. Sparekassens kunder er hovedsageligt privatkunder samt mindre erhvervsdrivende. I kraft af at sparekassen gennem en årrække har overtaget flere mindre andelskasser, er en del af disse kunder placeret uden for sparekassens primære forretningsområde i Silkeborg og omegn.

Sparekassen servicerer endvidere en række mindre andelskasser i forbindelse med andelskassernes clearing, formidling af totalkreditlån samt handel med værdipapirer.

Sparekassens udlån til private udgør ca. 70 pct. af sparekassens samlede udlån og garantier, mens udlån til erhverv udgør ca. 30 pct. Fast ejendom er med ca. 7 pct. af udlånsmassen sparekassens største branche.

Sparekassens basisindtjening har de senere år ligget under gennemsnittet for mindre pengeinstitutter (gruppe 3 institutter). Sparekassen har inden for det seneste år iværksat flere tiltag, som har hævet basisindtjeningen. Basisindtjening ligger dog fortsat under gennemsnittet for gruppe 3 institutter.

Sparekassens tabskapacitet ligger endvidere under gennemsnittet for gruppe 3 institutter. Sparekassens akkumulerede nedskrivninger ligger dog også væsentligt under gennemsnittet for institutter i gruppe 3.

Finanstilsynet gennemgik på undersøgelsen sparekassens 68 største engagementer, samt sparekassens engagementer med direktionen og bestyrelsen. Gennemgangen af sparekassens 68 største engagementer svarede til ca. 40 pct. af sparekassens samlede udlånsmasse.

4 af de 68 gennemgåede engagementer havde objektiv indikation for værdiforringelse. Sparekassen havde nedskrevet på alle 4 engagementer inden undersøgelsen, og Finanstilsynet fandt ikke grundlag for at foretage yderligere nedskrivninger på disse engagementer. 

Ved undersøgelsen gav Finanstilsynet enkelte påbud i forhold til sparekassens kreditpolitik og direktionsinstruks.

Sparekassen havde pr. ultimo september 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 12,1 pct. og den faktiske solvens til 16,1 pct. Finanstilsynet har på baggrund af undersøgelsen vurderet, at det af sparekassen opgjorte solvensbehov er tilstrækkeligt til at afdække sparekassens risici pr. ultimo september 2012.

 

 

Senest opdateret 11-01-2013