Redegørelse om inspektion i Danske Bank (udlån til virksomhedskøb)

02-01-2013

 

1. Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Danske Bank A/S.  Inspektionen var en funktionsundersøgelse, det vil sige en undersøgelse af et eller flere udvalgte områder.

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet kreditområdet vedrørende koncernens udlån til virksomhedskøb. Finanstilsynet ser i 2012 og 2013 på tilsvarende udlån i andre større banker.

Formålet med inspektionen var at vurdere bankens kreditpolitik, kreditstyring, risikoappetit, nedskrivninger og solvensbehov.

2. Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet gennemgik 40 udlån, der var større end ca. 10 mio. kr. De gennemgåede udlån udgjorde en væsentlig del af bankens portefølje på dette område, som pr. 30. september 2012 var på 29,6 mia. kr., hvoraf 10,4 mia. kr. ikke var udnyttet.  Danske Bank koncernens udlån pr. 30. septem-ber 2012 var 1.700 mia. kr.

Inspektionen gav ikke anledning til ændringer af bankens nedskrivninger.

Det gælder generelt, at rating af udlån til virksomhedskøb er vanskeliggjort af sagernes særlige karakter og typisk også porteføljernes antalsmæssigt begrænsede størrelse. Finanstilsynet vurderede, at Danske Banks rating i nogle tilfælde var for positiv baseret på en kortvarig positiv økonomisk udvikling.

Finanstilsynet finder det relevant, at banken har planlagt en revision af kreditpolitikken med henblik på, at den bliver mere præcis og operationel.

Inspektionen gav ikke anledning til påbud eller risikooplysninger til banken.

Danske Bank koncernen har opgjort sit solvensbehov pr. 30. september 2012 til 10,8 procent. Den faktiske solvens pr. 30. september 2012 var 19,4 procent.

 

 

Senest opdateret 02-01-2013