Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

02-01-2013

1. Indledning

Finanstilsynet var i september 2012 på inspektion i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

2. Sammenfatning

Investeringsforeningen driver virksomhed som sådan i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen administreres af Carnegie Asset Administration A/S. Foreningen har 6 afdelinger, der alle investerer i aktier. Alle afdelinger har en aktivt styret investeringsstrategi med det formål at slå afkast på afdelingernes respektive benchmark på lang sigt.

Foreningen har valgt J.P. Morgan Europe (UK) Copenhagen Branch, Filial af J.P.Morgan Europe Limited, Storbritannien som depotselskab.

Inspektionen gav alene anledning til at give foreningen påbud af ordensmæssig karakter i relation til foreningens vedtægter.
 

 

 

Senest opdateret 02-01-2013