Redegørelse om inspektion i Topdanmark Forsikring A/S

27-02-2013

Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Topdanmark Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Governance, interne kontroller og compliance
  • Forsikringsområdet, herunder genforsikring og hensættelser
  • Investeringsområdet, herunder registrerede aktiver
  • Outsourcing, koncerninterne transaktioner og koncerninterne engagementer
  • Individuelt solvensbehov samt kapitalplan og kapitalnødplan

Sammenfatning og risikovurdering

Topdanmark Forsikring A/S er et datterselskab i Topdanmark-koncernen, som er den næststørste udbyder af skadesforsikring i Danmark.
Topdanmark Forsikring A/S sælger skadesforsikring til private, til små og store udvalgte virksomheder samt til landbrug.
Topdanmark Forsikring A/S fokuserer på lønsom vækst indenfor forsikringsforretningen og har outsourcet forvaltningen af sine investeringsaktiver til Topdanmark Kapitalforvaltning A/S.

På forsikringsområdet er risikopåtagelsen begrænset via et omfattende genforsikringsprogram. Risikoen på de forsikringsmæssige hensættelser afdækkes bl.a. med inflationsswaps og indeksobligationer. Finanstilsynet vurderer, at risikostyring og kontrol er i den bedre ende sammenlignet med andre selskaber.

Topdanmark Forsikring A/S har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 30. september 2012 til 2.647 mio. kr. Heroverfor står en basiskapital på 3.918 mio. kr.

Senest opdateret 27-02-2013