Redegørelse om inspektion i Danske Forsikring A/S

27-02-2013

Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Danske Forsikring A/S.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle selskabets væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko.

Undersøgelsen omfattede følgende områder:

  • Bestyrelsens og direktionens arbejde
  • Governance, interne kontroller og compliance
  • Forsikringsområdet, herunder genforsikring og hensættelser
  • Investeringsområdet, herunder registrerede aktiver
  • Outsourcing, koncerninterne transaktioner og koncerninterne engagementer
  • Individuelt solvensbehov samt kapitalplan og kapitalnødplan

Sammenfatning og risikovurdering

Danske Forsikring A/S er et datterselskab i Topdanmark-koncernen, som er den næststørste udbyder af skadesforsikring i Danmark.
Danske Forsikring A/S sælger skadesforsikring til kunder, der hovedsageligt henvises fra Dansk Bank koncernen.
Danske Forsikring A/S fokuserer på lønsom vækst indenfor forsikringsforretningen. Selskabet har outsourcet police- og skadesadministration til Topdanmark Forsikring A/S, og forvaltningen af sine investeringsaktiver til Topdanmark Kapitalforvaltning A/S.

På forsikringsområdet er risikopåtagelsen begrænset via et omfattende genforsikringsprogram. Risikoen på de forsikringsmæssige hensættelser afdækkes bl.a. med inflationsswaps og indeksobligationer Finanstilsynet vurderer, at risikostyring og kontrol er i den bedre ende sammenlignet med andre selskaber.

Danske Forsikring A/S har opgjort sit individuelle solvensbehov pr. 30. september 2012 til 606 mio. kr. Heroverfor står en basiskapital på 1.759 mio. kr.

Senest opdateret 27-02-2013