Redegørelse for inspektion i Dansk Glasforsikring A/S

01-02-2013

Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Dansk Glasforsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision.

Sammenfatning og vurdering

Dansk Glasforsikring A/S tegner alene glas- og sanitetsforsikringer, hovedsagelig hos andels- og ejerboligselskaber.
 
I forbindelse med inspektionen har Finanstilsynet fundet, at selskabet ikke har udarbejdet en operationel kapitalnødplan. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at udarbejde en kapitalnødplan i overensstemmelse med Solvensbekendtgørelsen.

Dansk Glasforsikring A/S har pr. 3. kvartal 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til 10,6 mio.kr. Kapitalkravet er 17,3 mio. kr. Basiskapitalen er opgjort til 49,7 mio.kr. hvilket medfører, at selskabets overdækning i forhold til solvensbehovet udgør 39,1 mio. kr.

Selskabet bliver pt ikke omfattet af det kommende Solvens II-regelsæt.

Senest opdateret 01-02-2013