Redegørelse om inspektion i Forsikringsselskabet Nærsikring A/S

20-12-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i september 2013 på inspektion hos Forsikringsselskabet Nærsikring A/S.

På inspektionen blev selskabets forretningsområde gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der
bliver lagt størst vægt på de elementer, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets
forretningsmodel, forsikringsområdet, investeringsområdet og kapitalforhold.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Forsikringsselskabet Nærsikring A/S sælger udelukkende arbejdsskadeforsikringer til små og mellemstore
arbejdsgivere.

Efter finanskrisen i 2008 har selskabets forsikrings- og investeringsresultater været positive, således at
selskabets kapitalstyrke er forøget.

I forbindelse med inspektionen gennemgik Finanstilsynet selskabets investeringspolitik. Selskabet fik her påbud
om at fastsætte risikomål og sammenligningsgrundlag for alle aktivgrupper. Selskabets investeringsstrategi er
tæt knyttet til de forsikringsmæssige hensættelser.

Selskabet har outsourcet sin administration af kapitalforvaltningen, men ikke indgået en outsourcingaftale herom.
Selskabet fik her påbud om, at outsourcing af væsentlige aktivitetsområder skal besluttes af bestyrelsen.

Selskabet har pr. 3. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 129,5 mio. kr. mens basiskapitalen er
opgjort til 361,3 mio. kr. Selskabets solvensgrad i forhold til det individuelle solvensbehov er således på 279 %.

 

Senest opdateret 13-01-2014