Lov om værdipapirhandel m.v. § 35, stk. 1 - Politianmeldelse – Wall & Co ApS (Status: Anklagemyndigheden har opgivet sigtelserne den 15. maj 2014)

02-12-2013

Finanstilsynets beslutning af 23. oktober 2012. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Finanstilsynet har politianmeldt Wall & Co ApS for overtrædelse af Værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel, jf. lovens § 35, stk. 1 i forbindelse med selskabets handel med aktier i Aqualife A/S den 13. april 2012.

Den 11. april 2012 udsender Aqualife en selskabsmeddelelse (nr. 12/2012) på vegne af United Food Technologies International S.A.L. (UTF), hvori UTF gjorde opmærksom på, at deres erhvervelse af kapitalandele i Aqualife til nominelt DKK 0,10 pr. styk, havde udløst tilbudspligt. Kursen på købstilbuddet fremgik ikke af meddelelsen.

Wall og Co ApS var i den nævnte periode storaktionær i Aqualife og opført på Aqualifes insiderliste, og det er Finanstilsynets vurdering, at  Wall & Co var i besiddelse af intern viden, da Wall & Co solgte aktier i Aqualife den 13. april 2012. Wall & Co havde en forventning om, at kursen på Aqualife ville falde efter offentliggørelsen af det pligtmæssige købstilbud og Wall & Co havde derfor en interesse i at sælge deres aktier i selskabet inden offentliggørelsen af tilbudskursen.

Finanstilsynet vurderer på denne baggrund, at Wall & Co ApS har overtrådt § 35, stk. 1 i lov om værdipapirhandel m.v., idet Wall & Co på tidspunktet for salget har været i besiddelse af intern viden, der kunne være af betydning for handlen, og at have foretaget handel til fordel for Wall & Co ApS på baggrund af denne viden.

Køb, salg og tilskyndelse til køb eller salg af et værdipapir må efter § 35, stk. 1 ikke foretages af nogen, der har intern viden, som kan være af betydning for handelen.  Det har stor betydning for tilliden til markedet og investorbeskyttelsen, at alle har adgang til den samme viden. Formålet med bestemmelsen i § 35, stk. 1 er at sikre, at intern viden ikke misbuges til insiderhandel.

Beslutningen om politianmeldelse har hidtil været undtaget fra offentliggørelse af hensyn til politiets efterforskning.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet har den 15. maj 2014 besluttet at opgive sigtelserne rejst på baggrund af Finanstilsynets politianmeldelse.

Senest opdateret 01-08-2014