Redegørelse om inspektion i Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F

28-08-2013

Indledning

Finanstilsynet var i august 2013 på ordinær inspektion hos Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets forretningsmodel, ledelsesstruktur, forsikringsforretning, outsourcing, genforsikring, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision.

Sammenfatning og risikovurdering

Skibsforsikringsforeningen i Frederikshavn G/F tegner kasko- og ansvar for erhvervsfiskefartøjer hjemmehørende i Danmark og erhvervsfiskefartøjer registreret i Tyskland ejet af danske interesser.

Selskabet har en enkel forretningsmodel, og har de seneste år forøget antallet af medlemmer og dermed præmieindtægterne. De nye medlemmer kommer typisk fra Skagen og Lemvig/Thyborøn, hvor de lokale skibsforsikringsselskaber er lukket ned.

I forbindelse med inspektionen fandt Finanstilsynet, at selskabets bestyrelse ikke havde foretaget et begrundet skøn over overdækningen af registrerede aktiver. Ligeledes fremgik det ikke, hvem der fører registreret. Finanstilsynet har derfor påbudt selskabet at opdatere retningslinjen for registrerede aktiver.

Selskabet har med udgangen af 1. kvartal 2013 opgjort sit individuelle solvensbehov til 7,804 mio. kr., mens basiskapitalen er opgjort til 58,109 mio. kr. Kravet til basiskapitalens størrelse er opgjort til 27,575 mio. kr.  Dette medfører, at selskabets overdækning i forhold til kapitalkravet er på 2,11.

Selskabet bliver omfattet af det kommende Solvens II-regelsæt.

Senest opdateret 28-08-2013