Redegørelse om uvildig undersøgelse af Danske Banks markedsrisikoområde

27-08-2013

 

Indledning

Det Finansielle Råd pålagde ved brev af 5. december 2012 Danske Bank at få foretaget en uvildig undersøgelse af bankens markedsrisikoområde. Anledningen var, at banken i en kortere årrække havde haft meget store overskud på aktiviteterne på markedsrisikoområdet, også i forhold til sammenlignelige pengeinstitutter. Undersøgelsen skulle afdække om banken på markedsrisikoområdet påtog sig større risici end markedsrisikopolitikken og de af bestyrelsen fastsatte rammer til direktionen indikerede, og om bankens opgørelse af markedsrisiciene afspejlede de reelle markedsrisici. Undersøgelsen skulle også afdække, om banken på markedsrisikoområdet påtog sig operationelle risici, der ikke stod mål med den indtjening, som området bidrager med.

Banken valgte at anmode konsulentfirmaet Oliver Wyman om dette, hvilket Rådet ikke havde bemærkninger til.

Finanstilsynet har den 18. juni 2013 modtaget den endelige rapport fra Oliver Wyman. Rapporten har været forelagt Det Finansielle Råd sammen med Finanstilsynets afgørelse overfor banken.

Oliver Wymans overordnede vurdering af bankens risikostyring og kontrol på markedsrisikoområdet er, at den er betryggende, og Oliver Wyman er ikke kommet med væsentlige kritiske bemærkninger. Rapporten pegede dog på visse forhold, der kunne forbedres.

Finanstilsynet har efterfølgende foretaget supplerende undersøgelser, der skulle uddybe og supplere de fakta, som Oliver Wymans konklusioner bygger på. På dette samlede grundlag har Finanstilsynet fundet grundlag for at give banken påbud.

Læs hele rappporten her. (pdf)

 

 

Senest opdateret 27-08-2013