Redegørelse om inspektion i Popermo Forsikring GS

02-04-2013

 

Indledning

Finanstilsynet var i december 2012 på inspektion i Popermo Forsikring GS.

På inspektionen blev selskabets væsentlige områder gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. Inspektionen omfattede bl.a. selskabets ledelse og organisation, forsikringsforretning, kapitalforhold, opgørelse af det individuelle solvensbehov og revision.

Sammenfatning og vurdering

Popermo Forsikring GS tilbyder forsikringer til ansatte inden for politi- og retsvæsen, udvalgte ministerier og hertil knyttede styrelser og institutioner. Selskabet har derfor et fast kundesegment og benytter sig ikke af direkte salg. Selskabet tilbyder diverse private forsikringer.

Finanstilsynet har påbudt selskabet at opdatere sin IT-sikkerhedspolitik således at denne er i overensstemmelse gældende lovgivning og har givet selskabet en risikooplysning om, at bestyrelsen bør følge en kommende implementering af nyt IT-system tæt, da dette er forbundet med stor risiko.

Bestyrelsen har truffet beslutning om at styrke sine samlede kompetencer og indstiller til næste generalforsamling at der tilføres et medlem til bestyrelsen med særlig forsikringsmæssige kompetencer.

Popermo Forsikring GS har pr. 4. kvartal 2012 opgjort det individuelle solvensbehov til ca. 99 mio. mens basiskapitalen er opgjort til ca. 396 mio. kr. Dette medfører at selskabet har en overdækning på 298 % i forhold til det individuelle solvensbehov.

 

Senest opdateret 02-04-2013