Redegørelse om inspektion i Investeringsforeningen Handelsinvest

11-04-2013

Indledning

Finanstilsynet var i november 2012 på inspektion i Investeringsforeningen Handelsinvest.

Inspektionen var en ordinær undersøgelse, hvor alle investeringsforeningens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der bliver lagt størst vægt på de områder, der har den største risiko. På inspektionen var der derfor især fokus på bestyrelsens sammensætning og arbejde, foreningens centrale dokumenter, herunder vedtægter og prospekter samt samarbejdet med depotselskabet.

Sammenfatning

Investeringsforeningen driver virksomhed som sådan i henhold til lov om investeringsforeninger m.v. Foreningen administreres af Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S. Foreningen har 12 afdelinger.  Alle afdelinger har en aktivt styret investeringsstrategi med det formål at slå afkast på afdelingernes respektive benchmark på lang sigt.

Foreningen har valgt Handelsbanken, filial af Svenska Handelsbanken AB, som depotselskab.

Inspektionen gav alene anledning til at give foreningen påbud af ordensmæssig karakter i relation til foreningens prospekt.

Senest opdateret 11-04-2013