Lov om værdipapirhandelsloven m.v. § 39, stk. 1, - Politianmeldelse – Den tidligere ebh bank A/S og Trifork A/S

21-03-2012

Finanstilsynets beslutning af 9. januar 2012. Sagen har været forelagt Fondsrådet.

Finanstilsynet har politianmeldt den tidligere ebh bank A/S og Trifork A/S for at have overtrådt kursmanipulationsforbuddet i værdipapirhandelslovens § 39, stk. 1, jf. § 38, stk. 1, nr. 2 i forbindelse med bankens opkøb af aktier i Trifork  A/S i slutningen af december 2007.

Den tidligere ebh bank  A/S har ved handler i perioden fra den 21. december 2007 til den 28. december 2007, der var årets sidste handelsdag,  påvirket kursen i en retning, der afveg fra kursen i markedet fra kurs 7,50 den 21. december til kurs 8,30 den 28. december 2007 (lukkekurser). Gennem løbende opkøb i perioden havde den tidligere ebh bank A/S mulighed for at påvirke kursen på aktien i Trifork A/S op til lukkeauktionen, da banken den 21. december 2007 stod for 46 % af omsætningen i Trifork A/S aktien på Nasdaq OMX Copenhagen A/S, den 27. december 2007 for 48 % og den 28. december 2007 for 82 %. Handlerne den 28. december 2007 blev fortrinsvis gennemført sidst på dagen til kurser mellem 7,85 og 8,45. Årets lukkekurs blev 8,30. 

Formålet med bestemmelsen i § 39, stk. 1 er at sikre, at kursen på værdipapirer ikke påvirkes i en retning, der afviger fra markedet. Kursmanipulation kan efter § 38, stk. 1 og stk. 2 for eksempel være transaktioner eller handelsordrer, der er egnet til at give urigtige eller vildledende signaler om kursen på værdipapirer, eller køb eller salg af værdipapirer ved markedets lukketid med den virkning, at personer, der handler på grundlag af slutkurserne, vildledes.

Finanstilsynet har ved beslutningen om at politianmelde den tidligere ebh bank A/S og Trifork A/S lagt vægt på, at selskabet gennem handlerne i perioden fra den 21. december 2007 til den 28. december 2007 har påvirket kursen i en retning, der afveg fra kursen i markedet og hermed har overtrådt bestemmelserne om kursmanipulation i § 39, stk. 1.

 

Senest opdateret 17-12-2015