Regnskabskontrol af årsrapporten for 2010 og halvårsrapporten for 2011 for BIG 4 A/S

11-01-2012

Regnskabsregler: § 83, § 131, stk. 6, § 131, stk. 6 og 8 og § 148, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 17 af 11. januar 2011 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Dokumenttype: årsrapport og delårsrapport
Regnskabsår: 2010 og 1. halvår 2011
Afgørelsesdato: 9. januar 2012

Fondsrådets afgørelse

Det er Fondsrådets vurdering, at BIG 4 A/S’s årsrapport for 2010 og halvårsrapport for 2011 indeholder følgende fejl:

  • BIG 4 A/S har i årsrapporten for 2010 ikke oplyst, at selskabet ikke overholder det minimumskapitalkrav, der gælder for selskabet og dermed ikke overholdt regnskabsbekendtgørelsens § 83 og § 131, stk. 6 og 8.
  • BIG 4 A/S har i halvårsrapporten for 2011 ikke oplyst, at selskabet ikke overholder det minimumskapitalkrav, der gælder for selskabet og dermed ikke overholdt regnskabsbekendtgørelsens § 148, stk. 4.

BIG 4 A/S har den 4. januar 2012 offentliggjort supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 2010 og halvårsrapporten for 2011 i form af en tilføjelse til ledelsesberetningen, hvoraf det fremgår, at selskabet ikke i henholdsvis årsrapporten og halvårsrapporten opfyldte kapitalkravet. Fondsrådet har på denne baggrund givet BIG 4 A/S en påtale for, at BIG 4 A/S i årsrapporten for 2010 og halvårsrapporten for 2011 ikke har oplyst, at selskabet ikke overholder det minimumskapitalkrav, der gælder for selskabet.

 

Senest opdateret 11-01-2012