Regnskabskontrol af årsrapporten for 2010 for Ejendomsaktielselskabet Pakhuset

20-01-2012

Regnskabsregler: IAS 1, IAS 39, IAS 40, årsregnskabslovens §§ 100 og 107

Dokumenttype: Årsrapporten for 2010

Afgørelsesdato: 9. januar 2012

Det er Fondsrådets vurdering, at virksomheden ikke har dokumenteret, at den har foretaget en korrekt beregning af dagsværdien af investeringsejendomme pr. 31. december 2010 i overensstemmelse med IAS 40, afsnit 46, litra c, ligesom virksomheden ikke fuldt ud har givet de efter IAS 40, afsnit 75, litra d, krævede oplysninger.

Fondsrådet har derfor påbudt virksomheden at dokumentere, at den foretagne beregning af dagsværdien af investeringsejendomme pr. 31. december 2010 er i overensstemmelse med IAS 40. Såfremt dette ikke er muligt, skal virksomheden foretage en ny beregning af dagsværdien af investeringsejendomme pr. 31. december 2010 og dokumentere, at denne er i overensstemmelse med IAS 40. Samtidig har Fondsrådet påbudt virksomheden at give de efter IAS 40, afsnit 75, litra d, krævede oplysninger.

Herudover indeholder afgørelsen fremadrettede påbud vedrørende to formelle overtrædelser af regnskabsreguleringen.

      Læs hele afgørelsen her (pdf)

Senest opdateret 20-01-2012