Lov om finansiel virksomhed § 136, stk. 1, nr. 3 vedr. førtidsindfrielse af ansvarlig lånekapital

23-03-2004

Finanstilsynet afgørelse af 23. marts 2004 vedr. førtidsindfrielse af ansvarlig lånekapital.

Sagsfremstilling:


Et pengeinstitut anmodede om at førtidsindfri en del af den ansvarlige lånekapital, jf. § 136, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed.
 
Det følger af § 136, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, at en tilladelse efter § 136, stk. 1, nr. 3, er betinget af, at basiskapitalen efter tilbagebetalingen ikke er mindre end kapitalkravet. Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det videre, at hvis der efter tilbagebetalingen er en risiko for, at instituttet ikke kan opfylde kapitalkravet, uanset at det opfyldes på det tidspunkt, hvor indfrielsen finder sted, kan Finanstilsynet undlade at give tilladelsen.
 
Pengeinstituttet havde positiv indtjening og en ganske høj solvensprocent. Overdækningen i forhold til minimumskapitalkravet udgjorde 2,72 pct. Endvidere stod den resterende del af den ansvarlige lånekapital overfor snarlig nedskrivning, jf. § 136, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.
 
 

Afgørelse/begrundelse:


Finanstilsynet fandt, at der ikke kunne ske førtidsindfrielse af den ansvarlige lånekapital. Finanstilsynet begrundede dette med, at basiskapitalen ikke i tilstrækkelig grad oversteg pengeinstituttets minimumskapital. Endvidere lagde Finanstilsynet vægt på, at den resterende del af den ansvarlige lånekapital stod overfor nedskrivning, jf. § 136, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Senest opdateret 23-03-2004