Lov om finansiel virksomhed § 117 – videregivelse af kontonumre ved internationale betalingsoverførsler

10-05-2004

Finanstilsynets afgørelse af 10. maj 2004.

Finanstilsynet har vurderet, om pengeinstitutter kan medsende kontonumre ved gennemførelse af internationale betalingsoverførsler.
 

Afgørelse


Finanstilsynet udtalte, at videregivelse af kontonumre må anses for berettiget i medfør af lov om finansiel virksomhed § 117, stk. 1, hvis videregivelsen sker i forbindelse med internationale betalingsoverførsler.
 

Begrundelse


Finanstilsynet lagde herved vægt på, at Danmark har tiltrådt FATF's (Financial Action Task Forces) rekommandationer, og at det følger af Special Recommendation nr. VII og den fortolkende note hertil, at pengeinstitutter ved gennemførelse af internationale betalingsoverførsler er forpligtede til at medsende kunders kontonumre.
 
Det blev endvidere tillagt vægt, at det ved den kommende revision af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forventes foreslået, at § 4 ændres i overensstemmelse med Special recommendation nr. VII.

Senest opdateret 10-05-2004