Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. §§ 11 og 16

30-08-2004

Finanstilsynets afgørelse af 30. august 2004 om sprogkrav til dokumenter fra udenlandske investeringsinstitutter.

Afgørelse af 30. august 2004 om, at udenlandske investeringsinstitutter, der ønsker at markedsføre andele i Danmark, skal indsende det forenklede prospekt, henholdsvis prospektet, til Finanstilsynet på dansk. De øvrige dokumenter kan efter investeringsinstituttets eget valg indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 

Sagsfremstilling:

Afgørelse af 30. august 2004 om, at udenlandske investeringsinstitutter, der ønsker at markedsføre andele i Danmark, skal indsende det forenklede prospekt, henholdsvis prospektet, til Finanstilsynet på dansk. De øvrige dokumenter kan efter investeringsinstituttets eget valg indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk. 
 

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet har besluttet, at der fremover skal stilles følgende sprogkrav til dokumenter fra udenlandske investeringsinstitutter, der ønsker at markedsføre andele i Danmark:
 
Udenlandske investeringsinstitutter, der er omfattet af UCITS-direktivet (UCITS):
 
Udenlandske investeringsinstitutter, der er omfattet af UCITS-direktivet, skal fremover alene indsende det forenklede prospekt samt eventuelt oplysninger om skatte- og afgiftsregler på dansk, når de ønsker at markedsføre sig i Danmark, jf. § 11, stk. 2 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. De øvrige dokumenter, som Finanstilsynet får indsendt fra investeringsinstitutterne, kan efter investeringsinstituttets eget valg indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 
Udenlandske investeringsinstitutter, der IKKE er omfattet af UCITS-direktivet (NON-UCITS):
 
Udenlandske investeringsinstitutter inden for EU, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, og investeringsinstitutter, der har hjemsted i tredjelande uden for EU, og som på forlangende af en deltager skal indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen (investeringsinstitutter af den åbne type), skal indsende deres prospekt samt eventuelt oplysninger om skatte- og afgiftsregler på dansk, når de ønsker at markedsføre sig i Danmark, jf. § 2, stk. 3 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1178 af 10. december 2003. Disse Investeringsinstitutter skal - i modsætning til UCITS - ikke offentliggøre et forenklet prospekt, hvorfor de skal offentliggøre deres prospekt på dansk. De øvrige dokumenter, som Finanstilsynet får indsendt fra disse investeringsinstitutter, kan efter investeringsinstituttets eget valg indsendes på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 
Dokumenter og oplysninger, som investeringsinstitutter skal offentliggøre i Danmark som følge af offentliggørelse i hjemlandet, jf. § 14, stk. 2 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. og § 5, stk. 2 i bekendtgørelse om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark, kan også offentliggøres på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
  
Det bemærkes, at Finanstilsynet alene har fastsat regler om og praksis for markedsføring for udenlandske investeringsinstitutter, der på forlangende af en deltager skal indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen (investeringsinstitutter af den åbne type). Finanstilsynet overvejer muligheden for at fastsætte regler om markedsføring for udenlandske institutter, der ikke på forlangende af en deltager skal indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra formuen (investeringsinstitutter af den lukkede type), i det omfang de er omfattet af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv. Såfremt Finanstilsynet fastsætter regler for disse institutter, vil disse institutter omfattes af tilsvarende sprogkrav.

Senest opdateret 30-08-2004