Bekendtgørelse nr. 9638 af 18. december 2002 (årsregnskaber) § 52, stk. 1 og 3 (om behandlingen af ugaranterede policemæssige ydelser)

26-06-2003

Finanstilsynets afgørelse af 26. juni 2003 vedr. behandlingen af ugaranterede policemæssige ydelser ved opgørelsen af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi.

Afgørelsen er blevet trukket tilbage. Jævnfør ny afgørelse af 18. december 2003.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anmeldelse af det tekniske grundlag for opgørelse af livsforsikringshensættelserne til markedsværdi har et selskab anmeldt, at hensættelser til ugaranterede policemæssige ydelser ikke indgår i regnskabsposten Garanterede ydelser, men i regnskabsposten Bonuspotentiale på fripoliceydelser.
Selskabet har informeret kunderne om størrelsen af de ugaranterede policemæssige ydelser. Kunderne har dog fået oplyst, at selskabet har mulighed for efterfølgende at nedsætte ydelserne.

Afgørelse/Begrundelse

Af § 52, stk. 1 i bekendtgørelse af 18. december 2002 om livsforsikringsselskabers og tværgående pensionskassers årsregnskaber fremgår det, at posten Garanterede ydelser opgøres på baggrund af de ydelser, der er garanteret forsikringen.

Finanstilsynet meddelte selskabet, at selskabets ugaranterede ydelser er garanteret overfor kunden i regnskabsmæssig forstand, indtil selskabet informerer kunden om, at de ugaranterede ydelser er nedsat eller bortfaldet. Dermed skal hensættelser til ugaranterede ydelser være indeholdt i posten Garanterede ydelser og ikke i posten Bonuspotentiale på fripoliceydelser. Afgørelsen er anket til Erhvervsankenævnet.

Senest opdateret 26-06-2003