Bekendtgørelse nr. 1077 af 17. december 2001 (kapitalgrundlag for forsik­ringsselskaber) §' 15 a, stk. 1, nr. 4

03-06-2003

Finanstilsynets afgørelse af 3. juni 2002 vedrørende overførsel fra de særlige bonushensættelser til de enkelte forsikringer.

Sagsfremstilling:

Et selskab forespurgte, hvorvidt det var muligt at undlade at overføre midler fra de særlige bonushensættelser til forsikringer i forbindelse med udbetaling(er) ved invaliditet, men først i forbindelse med efterfølgende udbetaling(er) af forsikringernes slutydelse(r) ("udløbsydelse(r)).

Afgørelse/begrundelse:

I henhold til ' 15 a, stk. 1, nr. 4, i Finanstilsynets bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kapitalgrundlag for forsikringsselskaber skal overførsel fra de særlige bonushensættelser til de enkelte forsikringer af den til forsikringen knyttede andel senest foretages samtidig med udbetaling af ydelser under forsikringen. Tilsynet fortolker bestemmelsen sådan, at den gælder enhver udbetaling af ydelse(r) under forsikringen, herunder udbetaling ved invaliditet. Beløb, der overføres fra de særlige bonushensættelser til en forsikring, skal anvendes i overensstemmelse med de for forsikringen gældende regler for bonusanvendelse, medmindre selskabet og de forsikrede har aftalt en anden anvendelse.

Den til den enkelte forsikring knyttede andel af de særlige bonushensættelser kan overføres samlet til forsikringen. Andelen kan dog også overføres løbende sammen med udbetaling af forsikringsydelserne.

Senest opdateret 03-06-2003