Realkreditloven § 91, stk. 5 - Om den valgte revision kan indgå engagement med det institut, hvor hvervet udføres

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 8. december 1998

Et realkreditinstitut anmodede Finanstilsynet om en fortolkning af, hvorvidt realkreditlovens § 91, stk. 5, er til hinder for, at realkreditinstituttet kan tilbyde refinansiering af bestående engagement med den valgte revision.

Med vedtagelsen af realkreditlovens § 18 b, stk. 7 (nu § 91, stk. 5), pr. 10. juni 1997 indføres et generelt forbud mod, at den valgte revision indgår engagementer m.v. med det institut, hvor hvervet udføres.

I overgangsbestemmelses § 9, stk. 9, i lov nr. 475 af 10. juni 1997 fremgår det, at engagementer, der lovligt er indgået pr. 1. januar 1998 mellem den valgte revision og instituttet, kan fortsætte til den oprindeligt aftalte udløbsdato. I bemærkningerne uddybes det, at engagementerne dog skal afvikles senest på den oprindelig aftalte udløbsdato og således ikke kan forlænges.

På denne baggrund finder Finanstilsynet, at en refinansiering af et stående lån ved lånets udløb pr. september 2002 må anses som en forlængelse af det eksisterende engagement, idet lånet ifølge pantebrevet forfalder kontant til fuld indfrielse pr. september 2002. Det vil derfor være i strid med realkreditlovens § 18 b, stk. 7 (nu § 91, stk. 5), og overgangsbestemmelsen, hvis instituttet tilbyder refinansiering af engagementet med den valgte revision.

Senest opdateret 03-01-2013