Realkreditloven § 91, stk. 5 - Om forståelsen af bestemmelsen

24-07-2003

Finanstilsynets fortolkning af 3. november 1998

Et realkreditinstitut har anmodet Finanstilsynet om en fortolkning af realkreditlovens § 91, stk. 5.

Finanstilsynet meddelte, at realkreditlovens § 91, stk. 5, omfatter de to revisionsselskaber, som instituttet har valgt på generalforsamlingen, uanset hvilken selskabsform de er organiseret i.

Vedrørende partnere og ansatte i de to revisionsselskaber anses alene de revisorer, der faktisk udfører revisionen og underskriver regnskabet samt revisionsprotokollen, omfattet af realkreditlovens § 91, stk. 5.

Senest opdateret 03-01-2013