Realkreditloven § 90 - Fortolkning af krav om samme revisorer i udenlandske dattervirksomheder

24-07-2003

BSL § 34, stk. 3, LFV § 179, stk. 3, og RKL § 90, stk. 3. Afgørelsesdato: 22. december 1999

Sagsfremstilling:

Ved en undersøgelse i et pengeinstitut fik tilsynet oplyst, at den valgte revisor i en udenlandsk dattervirksomhed var udtrådt af samarbejdet med moderselskabets revisorselskab.

Afgørelse/Begrundelse:

Valg af revisor i danske finansielle virksomheders udenlandske dattervirksomheder skal bl.a. tilgodese bestemmelserne i henholdsvis BSL § 34, stk. 4, LFV § 179, stk. 4 og RKL § 90, stk. 4, jf. årsregnskabslovens § 61 d, stk. 1, hvorefter der i en dattervirksomhed så vidt muligt skal vælges mindst en af moderselskabets revisorer.

Undtagelsesreglen for udenlandske dattervirksomheder i BSL § 34, stk. 3, LFV § 179, stk. 3, og RKL § 90, stk. 3, retter sig mod de skærpede krav om fælles revisorer, der findes i henholdsvis BSL § 34, stk. 2, LFV § 179, stk. 2, og RKL § 90, stk. 2, men ikke mod det grundlæggende krav i årsregnskabslovens § 61 d, stk. 1.

Kravet om, at der i udenlandske dattervirksomheder så vidt muligt skal vælges mindst en af moderselskabets revisorer, kan efterleves ved valg af en revisor, der tilhører en af de revisionsvirksomheder, som varetager revisionen i moderselskabet, eller en revisionsvirksomhed, der samarbejder tæt med en af disse om fælles revisionsmetodik, kvalitetskontrol m.v.

En situation, hvor det ikke er muligt at honorere kravet om, at der i en dattervirksomhed skal vælges mindst en af moderselskabets revisorer, vil opstå, hvis moderselskabets danske revisorer ikke er repræsenteret lokalt samtidig med, at lokal lovgivning hindrer moderselskabets danske revisorer i at foretage revision af dattervirksomheden. I denne situation vil dattervirksomheden kunne foretage valg af en lokal revisor uden relationer til moderselskabets danske revisorer.

Til forskel fra bestemmelserne om valgte revisorer i udenlandske dattervirksomheder indebærer kravet i henhold til henholdsvis BSL § 34, stk. 2, LFV § 179, stk. 2, og RKL § 90, stk. 2, at samtlige de revisorer, der forestår revisionen og påtegner årsregnskabet i henholdsvis pengeinstituttet, forsikringsselskabet og realkreditinstituttet tillige personligt skal varetage revision i de danske dattervirksomheder og påtegne disses årsregnskaber.

Senest opdateret 03-01-2013