Realkreditloven § 42, stk. 1

24-07-2003

Finanstilsynets afgørelse af 9. marts 2001

Sagsfremstilling:

Et ægtepar bor i en ejendom, som ifølge tingbogen ejes af den ene af ægtefællerne. Denne ægtefælle er også enedebitor for de realkreditlån, som findes i ejendommen. Da denne ægtefælle dør, hensidder den efterlevende ægtefælle i uskiftet bo.

Hvis den efterlevende ægtefælle vil underskrive en gældsovertagelseserklæring, har et realkreditinstitut forespurgt Finanstilsynet, om det er nødvendigt, at en skifteretsattest, som dokumenterer, at boet er udleveret til den efterlevende ægtefælle til uskiftet bo, tinglyses på den faste ejendom.

Afgørelse/begrundelse:

Finanstilsynet vurderer ikke, at tinglysning af skifteretsattest ifølge realkreditlovens § 42, stk. 1, 1. pkt., er en forudsætning for, at den efterlevende ægtefælle i ovennævnte situation kan indtræde som debitor for de realkreditlån, som findes i ejendommen.

Denne afgørelse ændrer Finanstilsynets afgørelse af 14. september 2000.

Senest opdateret 03-01-2013